• CONTACTE: 626457101 (Javi) - 635616998 (Cris) | E-mail: info@procesosgrupales.org

Vols formar part d'un entrenament que et recolze per a adquirir les actituds i aptituds necessàries per a donar suport als processos d'evolució i canvi col·lectius?

El Centre de Facilitació, Formació i Diagnòstic de Processos Grupals ofereix tant formació adaptada a les necessitats dels nostres clients, com una formació contínua de tres anys en Facilitació de Processos Grupals.

Les nostres propostes formatives se sostenen sobre la nostra experiència docent i pràctica en el rol de la facilitació. A través de multitud de marcs conceptuals, pràctics i innovadors, adquirim comprensió sobre el comportament grupal i la nostra participació. Mitjançant les sessions pràctiques, integrem les habilitats necessàries que ens permeten donar suport als processos evolutius per a la consecució de somnis i anhels col·lectius.

En el Curs Bàsic de Facilitació la participant transita, des de l’experiència, una àmplia gamma de coneixements que li aporten una visió global de les àrees que la Facilitació aborda. Aquest Curs Bàsic es realitza en cooperació amb l’Institut de Facilitació i Canvi cap a l’Elderatge (IFACE), del qual se segueix la seua proposta curricular. Accedeix al dossier del Curs Anual de Facilitació de Grups punxant
https://drive.google.com/open?id=1u7_grt72iTdQvKDTMBkQu_IZal2KelVo

Alhora el Centre de Processos Grupals, en el seu desig de donar suport al desenvolupament personal i professional dels seus alumnes ofereix un programa extra d’entrenament en pràctiques de diferents habilitats per a la facilitació dins de la seua Comunitat d’Aprenentatge i un programa per al desenvolupament del seu perfil professional en la seua Comunitat d’intervencions.

Al curs bàsic li segueix el Curs Anual Mitjà de Facilitació de Processos Grupals. Tots dos formen part del currículum de 3 anys de l’Institut de Facilitació i Canvi Cap a l’Elderatge (IIFACE). Accedeix al currículum formatiu de 3 anys de l’IIFACE punxant ací.

Aquest segon any suposa una experiència en la qual els rols de facilitació es reparteixen entre els participants rotativament i són supervisats per professors especialistes. Al mateix moment, el grup participant practica les habilitats de donar i rebre tant feedback crític com valoratiu. Es tracta d’un any on la pràctica intensiva és significativa. Els/les participants practiquen mes a mes per a desenvolupar i integrar les habilitats necessàries per a realitzar un diagnòstic i una hipòtesi de la situació grupal, dissenyar una possible intervenció, implementar-la i rebre feedback tant de la proposta com de les habilitats mostrades.
Després de superar aquest nivell mitjà, les/els alumnes poden passar al tercer any. Al llarg d’aquest tercer any poden combinar la realització del nivell avançat i acabar el currículum del IIFACE amb un curs d’especialització en metahabilitats de facilitació de processos grupals que es realitza en col·laboració amb l’escola per a la Transformació del Conflicte Humà i el Centre de Facilitació de Processos Grupals. Un tercer any en què a més de completar el perfil de facilitador/a, obtenir l’acreditació del IIFACE i del Centre de Processos Grupals, et dóna accés a continuar formant-te en el Centre per a la Transformació del Conflicte Humà.

 

 

Formacions a la carta

Si el que desitges és una formació més específica, oferim formacions adaptades en durada i contingut a les necessitats del grup client. Posa’t en contacte amb nosaltres i realitzarem una reunió per a concretar les necessitats formatives relacionades amb el vostre desenvolupament col·lectiu.

Pots veure algunes de les nostres propostes formatives punxant ací

1. INTRODUCCIÓ ALS PROCESSOS D’APODERAMENT I COHESIÓ GRUPAL

La facilitació de processos grupals treballa, entre altres marcs, des del concepte de camp grupal i la teoria de sistemes vius. La comprensió dels grups com a entitats vives i complexes requereix atendre els processos que internament es generen en aquest com a sistema. Les dinàmiques de rols, les diversitats significatives que emergeixen, els lideratges, el poder i tot un conjunt d’elements componen un univers emergent quan les persones ens ajuntem. Coneixent la dinàmica grupal i amb les habilitats adequades, podem donar suport als rols que s’expressen completament per a extraure’ls la informació rellevant i així afavorir l’evolució de la cultura grupal.

Conèixer com és la dinàmica de rols i lideratge ens ofereix la possibilitat de generar espais estructurals on es garantisca l’expressió de les diverses sensibilitats que hi ha en tot grup. Fer-ho tant en l’escolta com en l’acció, afavoreix l’expressió potencial de l’individu dins del marc que ofereix el grup, i així que cada persona desenvolupe el seu potencial al servei d’aquest.

La connexió és un dels 4 espais sagrats de la facilitació. Els grups, les persones, necessitem reconèixer-nos a aquest nivell. Les decisions i els somnis col·lectius no es poden sostindre únicament de conviccions individuals, els espais col·lectius teixeixen xarxes informals que nodreixen el projecte i ens donen la força per a sostindre les diferències.
Necessitem un espai per a ajuntar-nos, compartir, fer i sentir pel mer fet de gaudir d’això. Allí respira i es nodreix el propòsit.

2. COMUNICACIÓ ASSERTIVA, EMPÀTICA I EFICAÇ

La confiança i la transparència són valors fonamentals per a posar els temes sobre la taula, defensar-los, reconèixer els valors profunds que hi ha darrere de les nostres idees i caminar junts/es cap a respostes sostenibles. Transitar aquests nivells és condició necessària per a renegociar honestament els nostres acords i relacions.
La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica molt senzilla que ens ajuda a reestructurar la nostra manera d’expressar i escoltar amb una base ferma en el registre d’allò que percebem, sentim i desitgem, i amb una atenció empàtica i respectuosa a aquests components cap al nostre interlocutor. Així reemplaça els antics mecanismes d’atac i elusió i dóna suport a la nostra capacitat de donar i rebre feedback d’una manera crítica i valorativa.
Davant la realitat que no podem no comunicar, per a facilitar la comunicació pròpia o d’un grup, com a facilitadors/es hem de conèixer canals, estils i nivells diferents de comunicació. La totalitat d’experiències està volent expressar-se conscient o inconscientment a través de diferents canals (visual, verbal, auditiu, cinestèsic, propioceptiu) i nivells de comunicació (Intuïtiu, emocional, racional…) per la qual cosa hem d’adquirir les habilitats per a donar suport a la informació que està intentant bolcar-se al sistema de manera que puga ser assimilada pel grup.

3. GESTIÓ EMOCIONAL DE GRUPS

La gestió emocional és un dels 4 espais sagrats que tot grup necessita per al seu desenvolupament equilibrat, divers i integrador.

Amb l’aportació de Descartes es va considerar a l’ésser humà com un ésser exclusivament racional. És en l’últim temps en què la ciència ha reconegut a les persones com a éssers principalment emocionals. Reconèixer-nos com a tals suposa una guia que ens acosta al coneixement de nosaltres mateixos/as com a individus i col·lectius. La ment que classifica i separa, amb totes les seues virtuts, ens condueix a regir-los per models moralistes ja definits, sent necessari connectar amb el nostre cor per a descobrir la voluntat interna que batega dins de nosaltres. Parlant des del cor podem prendre consciència conjuntament de les forces que ens condicionen i de l’abús de poder en sentir l’impacte dels actes propis i aliens. La capacitat d’estimar neteja la negativitat de la idea i obri les portes de la creativitat i confluència.

Un espai emocionalment net permetrà al grup una eficaç presa de decisions.

4. EL CONFLICTE I ELS SEUS ELEMENTS. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: UNA TENSIÓ EVOLUTIVA.

Un grup divers té major rendiment que un homogeni. La diversitat aporta més informació, idees i experiències. Les diferències són font de processos significatius per a l’evolució d’un grup. L’art de gestionar els conflictes és fonamental per a això. El conflicte ens condueix a una cosa desconeguda i consegüentment és considerat una amenaça. L’energia de fons que produeix és la por pròpia de la incertesa, que es presenta com allò que en alguna mesura no puc canviar ni acceptar i per al que necessite una atenció plena de la qual brolle la resposta creativa.

Des de la polaritat pròpia i valuosa de les posicions, és la nostra labor com a persones o facilitadores posar el focus en desgranar les dinàmiques de rang i desplegar els rols i la seua part de veritat que podem compartir fins a arribar a les necessitats de les parts. Les necessitats bàsiques universals permeten el reconeixement de la persona més enllà del rol. Una vegada et veig i deixes de ser una amenaça podem passar d’estar enfrontades a caminar juntes. Això obri la creativitat, noves possibilitats en les quals confluir.

El conflicte com l’amor, són tensions evolutives per igual, el que m’atrau com el que no m’agrada, m’està mostrant el camí d’alguna cosa que vol completar-se al meu jo individual o grupal. Com a persona he de rastrejar eixos senyals curiosos, com a facilitadora he de rastrejar-los també perquè el procés es complete i continuar evolucionant.

En aquest mòdul veurem el vector de la violència, els tipus de conflictes, les fases, els nivells, les actituds, com escalen i la tècnica del Fòrum Orientat a Processos.

5. PODER, PRIVILEGIS I LIDERATGE

En mirar a un grup hem d’observar tant la dinàmica de rols com la de rang. El rang es defineix en funció d’unes qualitats apreciades pel grup positivament i comporta una sèrie de privilegis i capacitat d’influència: Poder. D’altra banda hi ha dimensions de rang més internes que tenen a veure amb les qualitats psicològiques i espirituals de l’individu. Ací parlem del poder personal. El lloc intern des del qual actuem determina l’ús del poder. Des de la premissa psicològica de l’escassetat possiblement caurem en l’abús, la idea d’abundància afavoreix la col·laboració i l’expressió del poder creatiu.
El poder sol ser un tema incòmode de tractar en els grups i no obstant això és necessari revisar com el repartim no solament a nivell formal, sinó també a nivell informal perquè només en el nivell de la realitat consensuada podem negociar conscientment com és aquest repartiment. El problema no és tant que hi hagen diferències de poder, sinó que no es reconega que n’hi ha i els privilegis dels qui més poder tenen. No fer-ho comporta abusos.

El lideratge és un rol que emergeix del camp grupal amb la capacitat de proposar, sostenir una proposta i mobilitzar els suports necessaris per a executar-la. Hi ha molta càrrega i desconfiança sobre aquest rol tan necessari per a la consecució dels objectius en els grups. Aquesta desconfiança es basa en experiències històriques que la justifiquen. És responsabilitat d’aquest rol ser conscient del rang i els privilegis associats per a fer un bon ús ell i escoltar empàticament la queixa d’altres rols. És responsabilitat del grup construir l’estructura que definisca el marc de competències que desenvolupen els rols per a la consecució de la visió comuna. Si cadascú ocupa el seu lloc, serem capaços de generar espais de seguretat i llibertat on els individus puguem expressar el nostre potencial al servei del grup.

6. GOVERNANÇA, ESTRUCTURA I PRESA DE DECISIONS

El procés de presa de decisions es compon de 4 fases que ben enteses es retroalimenten energèticament: Somiar, decidir, implementar i avaluar.

L’àmbit de la governança és aquell en el qual podem donar suport tant com facilitadores com assessores dels grups o organitzacions. Qualsevol grup se sosté sobre una estructura, visible o invisible, per tant cal fer visible la dinàmica de rols i rangs que subjau a l’organització per a formalitzar una estructura que done suport a la consecució de la visió del projecte definint l’espai de llibertat dels individus. Fer-ho suposa ocupar el rol que li correspon a l’organització, la cuidarà dels lideratges indesitjables i es propiciaran lideratges al servei del propòsit del grup. Un aspecte fonamental de la creació d’estructura d’un grup és la definició de la condició de membre del grup, amb la qual es defineixen els protocols d’entrada i els privilegis associats a la pertinença. La claredat en aquests conceptes estalviarà molta energia al grup. De la mateixa manera, el grup haurà de decidir qui pren les decisions i amb quina metodologia s’implementen.

En aquest mòdul desenvoluparem aquests conceptes; aprendrem a construir propostes i agendes, així com facilitar reunions participatives, inclusives i eficaces; practicarem el consens i coneixerem la Sociocràcia, un dels models d’organització més innovadors.

7. INDAGACIÓ COL·LECTIVA: PENSAR I SOMIAR EL FUTUR JUNTS I JUNTES

Un món complex i divers requereix l’evolució i reformulació de lideratges, així com l’emergència de facilitadors/es que donen suport als grups en la seua capacitat de trobar resolucions creatives i inclusives.

Nombrosos estudis mostren com un grup divers augmenta el seu rendiment a l’hora d’atendre decisions complexes. Això està determinat per quant aferrats estan els grups a les seues idees i quant escèptics i temorosos es mostren davant la diferència. Una diferència significativa és aquella que indueix als diferents agents a la participació i és des d’aquesta participació diversa des de la qual emergeixen els nous patrons d’organització i acció.

La facilitació de grups ha dissenyat eines per a fomentar un sòl fèrtil, un diàleg que replantege les premisses identitàries i culturals i qüestione la manera d’observar i descriure la realitat. Fomentant el diàleg reflexiu i generatiu podem accedir a la saviesa col·lectiva i generar respostes innovadores.

Els Diàlegs de la Teoria O, la Indagació Apreciativa, el Café Diàleg, Dragon Dreaming… són algunes d’aquestes eines. Moltes decisions que portem hui a les nostres assemblees poden vehicular-se a través d’indagacions creatives i energètiques.

8. FÒRUM ZEGG

Fòrum es gesta en el si del projecte Meiga a Alemanya en 1978. Anys després, activistes integrants d’aquest, hereus del dolor i el silenci de la generació alemanya anterior, posen en marxa la Ecoaldea ZEGG: Centre Experiencial de Creació Social i Cultural. Volen experimentar nous codis de convivència en els quals els afectes, la comunitat i la individualitat s’expressen dins d’un marc cultural que afavorisca l’expressió del potencial humà. El Fòrum és el recipient que sosté el procés transformador en què s’aventuren.

Aquesta eina facilita els espais grupals de connexió, gestió emocional i indagació col·lectiva. Enforteix la cohesió grupal en oferir espais de transparència emocional que contribueix notablement en la prevenció de conflictes. Igualment, es tracta d’una proposta política que va més enllà de la discussió teòrica. En promoure un espai honest i íntim, allò personal es fa públic i es facilita el contacte amb la desesperança, així com amb el dolor col·lectiu del nostre temps. Fòrum és la palanca per a la presa de consciència i compromís, individual i conjunt, redefinint la bastida cultural.

La força de FÒRUM radica a proposar un punt de partida totalment radical per a la nostra cultura que s’alimenta del descobrir col·lectiu del poder de la transparència i la vulnerabilitat. Es crea un contenidor de seguretat, el cercle, on les persones que ho desitgen poden portar els seus temes per a mostrar-los al grup i obtenir major claredat del moment on es troben.

Després de l’exposició, la facilitació amb les seues intervencions i el grup amb la seua presència, construeixen i donen suport a les persones que prenen el centre en la indagació que abasta tant temes personals, relacionals com globals. Per a completar la visió, els espills, en una segona part, són oferits per integrants del cercle que segueixen una metodologia per a posar llum en l’àrea desconeguda.

Preferèncias de Privacitat

Quan visites el nostre lloc web, es pot emmagatzemar informació a través del teu navegador de serveis específics, generalment en forma de galetes. Aquí pots canviar les teues preferències de privacitat. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la teua experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
El nostre lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Defineix les teues preferències de privacitat i / o accepta el nostre ús de cookies.