• CONTACTE: 626457101 (Javi) | E-mail: info@procesosgrupales.org

Avis Legal

Dades identificatives

 1. Estàs visitant la pàgina web www.procesosgrupales.org (d’ara endavant PROCESSOS GRUPALS) titularitat del Centre de Processos Grupals amb:
 • NIF:
 • Adreça:  

 

Pots contactar amb EL TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 626457101 (Javi) – 635616998 (Cris)

Correu electrònic de contacte: info@procesosgrupales.org

Usuaris

 1. Aquestes condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús ací reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si escau, resulten d’obligat compliment.

Ús del portal

 1. PROCESSOS GRUPALS, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts“) en Internet, els quals pertanyen al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tindre accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació real i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot entregar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p. ex. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu), a no usar-los per a:

 • Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges
 • Utilitzar el lloc web i les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguen adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

 1. 4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

 1. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. D’acord amb el que s’estableix en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

 1. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seua única responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seua qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per a la qual la pàgina web servisca als objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguen propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguera causar danys al sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. És responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquestes terceres pogueren realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferits i la utilització posterior que d’ells faça l’USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguen el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.

h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies ocorregudes per cas fortuït o força major

En cas que existisquen fòrums, en l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tindre’s en compte que, els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificación de este aviso legal y duración

 1. EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

 1. En el cas que en PROCESSOS GRUPALS s’inclogueren enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap de dites hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

 1. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

 1. EL TITULAR perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

 1. La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.
Preferèncias de Privacitat

Quan visites el nostre lloc web, es pot emmagatzemar informació a través del teu navegador de serveis específics, generalment en forma de galetes. Aquí pots canviar les teues preferències de privacitat. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la teua experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
El nostre lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Defineix les teues preferències de privacitat i / o accepta el nostre ús de cookies.